Printversion
understøttet og afprøvet af:
T-Systems

Databeskyttelseserklæring

§ 1 Information om indsamling af personoplysninger

(1) Det er vigtigt for os at beskytte dine data og behandle dem sikkert. For at imødekomme de konstant voksende krav er T-Systems Multimedia Solutions GmbH blevet bemyndiget til at være ekstern databeskyttelsesansvarlig. I alle retslige spørgsmål om databeskyttelse bygger vi på mange års know-how gennem T-Systems MMS for at kunne efterleve retslige og teknologiske krav.

Med denne databeskyttelseserklæring opfylder vi vores oplysningspligt i henhold til art. 13 og 14 i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

I det følgende informerer vi dig om indsamlingen af personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Personlige oplysninger er data, der kan relateres til dig personligt f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse og brugeradfærd.

(2) Den ansvarlige i henhold til art. 4 stk. 7 i GDPR er

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

Tlf.: +45 80711105 (gratis | man. – fre. kl. 09:00 – 19:00)
E-mail: support.dk@simplesurance.de

Vores databekyttelsesansvarlige kan kontaktes på dataprotection@simplesurance.de.

(3) For at kunne besvare dine spørgsmål gemmer vi de data (din e-mail-adresse og indholdet af din besked er obligatoriske data), som du angiver, når du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular. Vi kan også behandle de data, som du giver, for at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje eller for at sende dig e-mails med teknisk information (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne behandling via e-mail til dataprotection@simplesurance.de uden at det koster dig mere end overførselsomkostningerne i henhold til basistarifferne. Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, efter at det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi begrænser behandlingen, hvis der er lovbestemte opbevaringskrav.

(4) Hvis vi bruger kontrakterede tjenesteudbydere til individuelle funktioner i vores tilbud eller gerne vil bruge dine data til reklameformål, informerer vi dig detaljeret nedenfor om de respektive processer. Vi angiver også de specificerede kriterier for opbevaringsperioden.

§ 2 Dine rettigheder

Ifølge GDPR har du ret til følgende:

● at anmode om oplysninger om kategorierne af de behandlede data, behandlingsformål, eventuelle modtagere af dataene samt den planlagte lagringsperiode (art. 15 i GDPR)
● at anmode om rettelse eller tilføjelse af forkerte eller ufuldstændige data (art. 16 i GDPR);
● til enhver tid at tilbagekalde et afgivet samtykke med fremtidig virkning (art. 7 stk. 3 i GDPR);
● at anmode om sletning af data i visse tilfælde inden for anvendelsesområdet for artikel 17 i GDPR – især hvis dataene ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål eller behandles ulovligt, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 i GDPR eller har gjort indsigelse i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR;
● at anmode om begrænsning af data under visse vilkår, hvis sletning ikke er mulig, eller hvis der er uenighed ift. forpligtelsen til at slette (art. 18 i GDPR);
● dataportabilitet, dvs. du kan modtage de data, du har givet os i et almindeligt maskinlæsbart format som f.eks. CSV, og om nødvendigt overføre dem til andre (art. 20 i GDPR)
● at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed over databehandlingen,

Send alle anmmodninger om oplysninger, sletninger og rettelser samt forespørgsler om oplysninger og dataportabilitet eller indsigelser mod databehandling via e-mail eller post til

simplesurance GmbH
persönlich/vertraulich
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

E-mail: dataprotection@simplesurance.de

Tlf.: +45 80711105 (gratis | man. – fre. kl. 09:00 – 19:00)

Du kan til enhver tid gøre insigelser mod den fremtidige behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med de juridiske krav i henhold til art. 21 i GDPR. Der kan især gøres indsigelse mod behandling til direkte marketingsformål.

§ 3 Indsamling af personoplysninger via besøg på vores hjemmeside

(1) Når du udelukkende bruger hjemmesiden med informationsformål for øje, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise vores hjemmeside for dig og for at garantere stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. f i GDPR):

● IP-adresse
● Dato og tidspunkt for anmodning Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
● Indholdet af anmodningen (konkret side)
● Adgangsstatus / HTTP-statuskode
● Datamængde, der overføres i hvert enkelt tilfælde
● Hjemmeside, som anmodningen kommer fra
● Browser
● Operativsystem og dets interface
● Browsersoftwarens sprog og version

(2) Cookies
“Cookies” er små filer, der er gemt på brugernes computere. Forskellige oplysninger kan gemmes i cookies. En cookie bruges primært til at gemme oplysninger om en bruger (eller den enhed, som cookien er gemt på) under eller efter brugerens besøg på et onlinetilbud. Midlertidige cookies eller “sessioncookies” eller “forbigående cookies” er cookies, der slettes, når en bruger forlader et onlinetilbud og lukker sin browser. En sådan cookie kan for eksempel gemme indholdet af en indkøbskurv i en onlinebutik eller en loginstatus. Cookies omtales som “permanente” eller “vedvarende” og forbliver gemt, selv efter at browseren er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, hvis brugerne besøger den efter flere dage. Brugernes interesser kan også gemmes i en cookie, der bruges til måling af rækkevidde eller markedsføring. “Tredjepartscookies” er cookies, der tilbydes af andre udbydere end den person, der er ansvarlig for drift af onlinetilbudet (ellers kaldes de “førstepartscookies”).
Vi bruger både midlertidige og permanente cookies og præciserer dette i forbindelse med vores databeskyttelseserklæring og cookiebannere.

Vi bruger teknisk nødvendige cookies.
Det juridske grundlag for brugen af cookies er en legitim interesse i stabiliteten og sikkerheden af vores IT-systemer i henhold til art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.
Vi indhenter dit samtykke for brugen af yderligere cookies (retsgrundlag i henhold til art. 6 stk. 1 litra a i GDPR) via vores cookie-banner:

Cookieindstillinger

§ 4 Dataoverførsel

En overførsel af dine personlige data til tredjepart finder ikke sted til andre formål end dem anført nedenfor.

Vi giver kun dine personlige data videre til tredjepart, hvis

● Du i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra a i GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil,
● Overførslen i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra f i GDPR er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser og at der ikke er nogen grund til at antage, at du har en legitim interesse i ikke at videregive dine data.
● I tilfælde af at der er en juridisk forpligtelse til videregivelse i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra c i GDPR,
● Dette er lovligt og påkrævet ift. forhandling af kontraktforhold med dig i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 s.1 litra b i GDPR.

§ 5 Brug af vores webshops

(1) Ønsker du at bestille noget i vores webshop, er det nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, at du angiver de af dine personlige data, som vi har brug for, for at kunne behandle din ordre og for at opfylde kontrakten. Obligatoriske oplysninger, der kræves til behandling af kontrakterne, er markeret separat; yderligere oplysninger er frivillige. Vi behandler de data, som du giver os for at behandle din ordre. For at gøre dette kan vi videregive dine betalingsoplysninger til vores hovedbank. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1 s. 1 litra b i GDPR.

(2) Vi kan også behandle de data, som du giver, for at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje eller for at sende dig e-mails med teknisk information (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR). Du kan anmode om denne behandling, når som helst via e- mail på dataprotection@simplesurance.de uden at det koster dig mere end overførselsomkostningerne i henhold til basistarifferne.

(3) Der er ingen risiko forbundet ved at betale for dine forsikringskontrakter. Schutzklick overfører dine kontraktoplysninger samt de bestilte forsikringer i separate, specielt krypterede formulare til Partner Saferpay (www.saferpay.com, SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zürich), Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), Klarna (www.Klarna.com, Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Schweden) eller PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Derefter vises du automatisk vej til Partners sikkerhedsserver, hvor du indtaster alle nødvendige betalingsoplysninger. Betalingsrelevante data indtastes kun hos certificerede eksterne betalingsudbydere. Schutzklick gemmer ikke betalingsrelevante data, såsom kreditkort eller kontooplysninger.

(4) På grund af kommercielle og skattemæssige lovkrav er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og ordredata i en periode på ti år. Efter to år vil vi dog begrænse behandlingen, dvs. dine data vil kun blive brugt til at overholde juridiske forpligtelser.

(5) Ordreprocessen krypteres ved hjælp af TLS-teknologi, for at forhindre uautoriseret adgang fra tredjeparter til dine personlige data, især økonomiske data.

§ 6 Onlinetilstedeværelse på sociale medier

Fansider på Xing og LinkedIn

Simplesurance GmbH driver fansider på Xing og LinkedIn. Driften af disse sider sker på baggrund af vores legitime interesser i at levere opdaterede og understøttede oplysninger og interaktionsmuligheder for og med vores brugere og besøgende i henhold til art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.
Hver gang der er adgang til simplesurance GmbH på sociale netværk, generes forskellige data såsom mængden af overført data, den anvendte IP-adresse eller adgangstidspunkter. De respektive netværksoperatører bruger cookies til at gemme og vidrereføre disse oplysninger dvs. små tekstfiler, der er gemt på brugernes forskellige slutenheder. Lagring og analyse finder også sted på tværs af enheder, såfremt brugeren har en tilsvarende netværksprofil og er logget ind på den.
Den tekniske adgang samt den videre anvendelse af disse data i forbindelse med anvendelsen af fansiden, foretages hovedageligt af operatøren af det sociale netværk. Simplesurance GmbH har hverken adgang til de indsamlede data, og kan heller ikke afgøre, hvordan disse data bruges af netværksoperatøren.
Databehandlingen gennem de sociale netværk kan desuden finde sted udenfor EU eller det europæiske økonomiske samarbejdsområde. For ydereligere oplysninger om data indsamlet fra de sociale netværk bedes du kontakte den pågældende operatør for det sociale netværk. De pågældende databeskyttelseserklæringer findes på:
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-standardkontraktbestemmelserne.

§7 Databeskyttelseserklæring til vores Facebook-fanside

På adressen https://www.facebook.com/Simplesurance/ driver vi en officiel side for vores virksomhed, en „fanside“, på det sociale netværk Facebook.
Beskyttelsen af dine personlige data er meget vigtig for os. Vi behandler derfor udelukkende dine data på grundlag af lovmæssige bestemmelser og i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmmelser.
I denne databeskyttelseserklæring oplyser vi dig om databehandlingen af vores virksomhedsside på det sociale netværk Facebook. Vi forklarer også de rettigheder, som brugere af denne fanside har i forhold til opbevaring og brug af deres personlige data.

1. De fælles ansvarlige for driften af denne Facebook-side er:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook“),
og
Simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Tyskland
Aftalen om fælles ansvar kan ses under dette link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
I overensstemmelse med denne aftale har Facebook Ireland hovedansvaret for behandling af Insights-data og er i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning forpligtet til at påtage sig hele ansvaret i forhold til behandlingen af Insights-data.

2. Databeskyttelsesansvarlig:
Den databeskyttelsesansvarlige for Facebook Ireland Ltd. findes på følgende link
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes via brev til vores postadresse med anmærkningen „personligt / fortroligt til den databeskyttelsesansvarlige“ eller via e-mail til: dataprotection@simplesurance.de

3. Behandlingsformål
Vi bruger de opsummerede data tilgængelige på Facebook for at gøre opslag og aktiviteter på vores Facebook-side mere attraktive for brugerne. For eksempel bruger vi alders- og kønsfordelingen til en tilpasset adresse og brugernes foretrukne besøgstid for en tidsoptimeret planlægning af vores opslag. Oplysninger om typen af terminalenheder, der bruges af besøgende, hjælper os med at tilpasse indstillingerne til dem i forhold til udseende og design. I overensstemmelse med Facebooks anvendelsesvilkår, som hver bruger har accepteret, når han opretter en Facebook-profil, kan vi identificere abonnenter og fans af siden og se deres profiler og andre delte oplysninger.
Ifølge eget udsagn bruger Facebook oplysningerne til at levere og understøtte de Facebook- produkter og tilknyttede tjenester, der er beskrevet i Facebooks brugsbetingelser og Instagram-brugsvilkår. Yderligere oplysninger findes på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4. Behandling af data

4.1 Cookies

I det øjeblik du går ind på vores fanside bliver du oplyst om brugen af cookies via en cookie-banner fra Facebook og du bliver bedt om dit samtykke.

4.2.Facebook lnsights

Operatøren af “fansiden” kan hente statistiske data fra forskellige kategorier via den såkaldte “Insights” på Facebook-siden. Disse statistikker genereres og leveres af Facebook. Denne funktion kan ikke slukkes, eller generering og behandling af data kan ikke forhindres. Yderligere information findes på følgende link: Instagram-brugsvilkår. Yderligere oplysninger findes på: https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?helpref=search&sr=15&query=insights
Følgende data leveres af Facebook i en valgbar periode samt for kategorierne fans, abonnenter, kontakter og interagerende personer:
Samlet antal sidevisninger, “likes”, sideaktiviteter, opslagsinteraktioner, rækkevidde, videovisninger, opslagsrækkevidde, kommentarer, delt indhold, svar, andel af mænd og kvinder, oprindelse baseret på land og by, sprog, visninger og klik i webshoppen, klik på ruteplanlægger, klik på telefonnumre. Data om Facebook-grupperne, der er linket til vores Facebook-side, leveres også på denne måde.
Grundet den konstante udvikling af Facebook ændres tilgængeligheden og behandlingen af data. Derfor henvises du til Facebooks databeskyttelseserklæring for yderligere oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/

5. Retsgrundlag

Driften af denne side beror på vores legitime interesse i at levere opdaterede og understøttede oplysnings- og interaktionsmuligheder for og med vores brugere og besøgende i henhold til art. 6 stk. 1 litra f. i GDPR.

6. Overførsel af data til udlandet

Efter eget udsagn deler Facebook oplysninger internt mellem Facebook-virksomhederne og med eksterne partnere. Til dette formål overfører Facebook de modtagne oplysninger til Irland i USA og andre tredjelande. Overførsler til såkaldte tredjelande foretages i henhold til Facebooks egne oplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, såvel som i overenstemmelser med afgørelser om tilstrækkelighed udstedt af Europa-Kommissionen.

§ 8 Integration af Vimeo-videoer

(1) Vi bruger Vimeo til at integrere videoer, som er gemt på http://www.vimeo.com og som kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Disse er alle integrerede i den “udvidet databeskyttelsesfunktion”, dvs. at der ikke overføres nogle data om dig som bruger af Vimeo, hvis du ikke afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne, overføres de data, der er nævnt i stk. 2. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

(2) Når du besøger webstedet, modtager Vimeo oplysninger om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside af vores websted. Derudover overføres de data, der er nævnt i § 3 stk. 1 i denne erklæring. Dette finder sted uanset om Vimeo opretter en brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Vimeo gemmer dine data som en brugerprofil og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller behovsbaseret design af sit websted. En sådan evaluering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame og for at informere os om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler og skal kontakte Vimeo for at udøve denne ret.

(3) Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandling gennem YouTube findes i databeskyttelseserklæringen. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: https://vimeo.com/privacy. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU- standardkontraktbestemmelserne. Vimeo drives af Vimeo, Inc. med hovedkvarter på 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

§ 9 Anvendelse af Plausible Analytics

(1) Da databeskyttelse er vigtig for os, afstår vi fra at bruge invasive webtrackingværktøjer som Google Analytics. Plausible Analytics anvender en særlig privatlivsvenlig tilgang til at analysere dit besøg.
(2) Vi bruger Plausible Analytics til løbende at optimere vores tilbud, både teknisk og indholdsmæssigt, og især til at forstå og forbedre brugernes brug af vores websted. Plausible Analytics sætter ikke nogen cookies og gemmer ingen oplysninger i browseren.
(3) Nedenfor finder du flere oplysninger om Plausible Analytics og dette værktøjs fortrolighedspolitik. Tjenesteudbyder: OÜ Plausible Insights, Västriku tn 2, Tartu 50403, Estland; websted: https://plausible.io/, fortrolighedspolitik: https://plausible.io/data-policy.
(4) I modsætning til mange andre analyseværktøjer sporer dette værktøj dig ikke på tværs af enheder og websteder. Desuden er alle indsamlede data isoleret og akkumuleret pr. dag. Plausible Analytics indsamler bl.a. følgende oplysninger til dette formål:

● Dato og klokkeslæt for dit besøg
● titel og URL for de besøgte sider
● indgående links
● det land, du befinder dig i
● brugeragent for din browsersoftware

Plausible bruger eller gemmer ikke cookies på din terminal. Alle data gemmes helt anonymt i form af en såkaldt hash. En hash er en kryptering af data, der ikke kan omgøres, dvs. ikke kan dekrypteres. På denne måde kan vi analysere dit besøg uden at gemme personlige data, som kan læses af os, Plausible Analytics eller tredjeparter.

§ 10 Anvendelse af Google Fonts

(1) Vi bruger Google Fonts på vores websted. Det drejer sig om “Google Fonts” fra Google Inc. For det europæiske område er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Google-tjenester.
(2) Der gemmes ingen cookies i din browser. Filerne anmodes via Google-domænerne fonts.googleapis.com og fonts.gstatic.com. Ifølge Google er anmodningerne om CSS og skrifttyper helt adskilt fra alle andre Google-tjenester. Hvis du har en Google-konto, behøver du ikke at bekymre dig om, at dine Google-kontooplysninger overføres til Google, når du bruger Google Fonts. Dataene gemmes kun lokalt på vores servere, så en dataoverførsel til tredjelande er udelukket.
(3) Google Fonts er en vigtig komponent til at sikre kvaliteten af vores websted. Alle Google Fonts er automatisk optimeret til internettet. Dette sparer datamængde og er en stor fordel, især ved brug på mobile enheder. Når du besøger vores websted, sikrer den lave filstørrelse en hurtig indlæsningstid. Desuden er Google Fonts sikre webfonte. Forskellige billedsyntesesesystemer (rendering) i forskellige browsere, operativsystemer og mobile enheder kan føre til fejl. Sådanne fejl kan undertiden forvrænge tekster eller hele websider. Takket være det hurtige Content Delivery Network (CDN) er der ingen problemer på tværs af platforme med Google Fonts. Google Fonts understøtter alle større browsere (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) og fungerer pålideligt på de fleste moderne mobile styresystemer, herunder Android 2.2+ og iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Vi bruger derfor Google Fonts, så vi kan præsentere hele vores online-tjeneste så ensartet som muligt.
(4) Dine data overføres ikke til eksterne Google-servere. Hvis du har givet dit samtykke til brugen af Google Fonts, er retsgrundlaget for den tilsvarende databehandling dette samtykke. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO (samtykke) udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, som den kan finde sted under indsamlingen af Google Fonts.

§ 11 Anvendelse af Friendly Captcha

(1) Vores hjemmeside anvender tjenesten ”Friendly Captcha” (www.friendlycaptcha.com). Denne tjeneste tilbydes af Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Tyskland. Friendly Captcha har en særlig fortrolighedsvenlig tilgang til at beskytte hjemmesider og onlinetjenester mod spam og bots.

(2) Friendly Captcha genererer et unikt kryptopuslespil (puslespilsanmodning) for hver bruger. Så snart brugeren begynder at udfylde en formular, udføres det automatisk. Denne opgave løses i baggrunden, og så snart den er løst, bekræfter Friendly Captcha over for serveren, at der er tale om en fysisk person.

(3) Friendly Captcha behandler og opbevarer følgende personoplysninger i forbindelse med processen som er nævnt ovenfor (puslespilsanmodning):
– Browser, styresystem, domænenavn og stinavnet for den pågældende hjemmeside
– Selve puslespillet, som indeholder oplysninger om den konto og hjemmestedsnøgle, som puslespillet vedrører.
– Et tidsstempel.
Endvidere behandler og gemmer Friendly Captcha anonymiserede IP-adresser via envejs-hash, der ikke kan identificeres personligt.

(4) Personoplysningerne som er nævnt i punkt 3, slettes efter 30 dage.

(5) Yderligere oplysninger om databehandling via Friendly Captcha, kan findes i beskyttelse af personlige oplysninger på: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

(6) Det juridiske grundlag for at behandle disse data, er vores legitime interesser (art. 6 afsnit 1 lit. f GDPR) i at beskytte vores hjemmeside mod misbrug af bots, derfor spambeskyttelse samt beskyttelse mod angreb såsom masseforespørgsler.

§ 12 Anvendelse af Hotjar

Vi anvender Hotjar, for bedre at kunne forstå vores brugeres behov og for at optimere tilbudet og oplevelsen på hjemmesiden. Ved hjælp af Hotjars teknologi får vi en bedre forståelse af vores brugeres oplevelser (f.eks. hvor meget tid brugerne bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad de kan lide og hvad de ikke kan lide osv.). Dette hjælper os med at ændre vores tilbud ift. feedback fra brugere. Hotjar arbejder med cookies og andre teknologier for at indsamle data om vores brugeres adfærd og om deres slutenheder, især enhedens IP-adresse (denne registreres og gemmes udelukkende anonymt, når du bruger hjemmesiden), skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land) samt foretrukket sprog til visning af vores websted. Hotjar gemmer disse oplysninger på vores vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. Hotjar har et kontraktmæssigt forbud mod at sælge de data, der er indsamlet, på vores vegne.

Dit samtykke, som du giver via cookie-banneren, danner det juridiske grundlag for anvendelsen af Google Analytics i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra a i GDPR. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Hotjar i henhold til art. 28 i GDPR.

§ 13 Kundehenvendelser via Zendesk

For at behandle kundehenvendelser bruger vi Support Widget fra Zendesk, en kundenserviceplatform fra Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Til dette formål registreres nødvendige data såsom efternavn, fornavn, postadresse, telefonnummer, e-mail-adresse via vores hjemmeside, så vi er i stand til at besvare dine spørgsmål.

Yderligere oplysninger om databehandling via Zendesk findes i databeskyttelseserklæringen fra Zendesk under: http://www.zendesk.com/company/privacy.

Hvis du kontakter os via e-mail eller ved hjælp af en formular, bruger vi kun de personlige data, som du angiver, til at behandle den specifikke anmodning. De leverede data behandles fortroligt. De leverede data og beskedshistorikken med vores servicedesk gemmes til opfølgningsspørgsmål og efterfølgende kontakt. Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med Zendesk i henhold til art. 28 i GDPR. Dataoverførslen til USA sker på grundlag af EU-standardkontraktbestemmelserne.

§ 14 Brug af gennemgangsportalerne eKomi, Trustpilot og opineo.pl

Når du har indsendt en skadesanmeldelse til os og den er blevet behandlet, kan du blive bedt om at evaluere vores tjenester. Dette gøres helt frivilligt, og først når du klikker på det sendte link. Hos Trustpilot (Trustpilot A / S, Pilestraede 58, 5. sal, 1112 København K, Danmark) og opineo.pl – kun for indsendte skadeanmeldelser i Polen – (Ringier Axel Springer Polska sp. Z oo, ul. Domaniewskiej 49, 02- 627 Warszawa), vil du blive bedt om at give en generel vurdering af vores firma, herunder dit navn (mulighed for alias uden personlig reference) og e-mail-adresse. Vi kan ikke tildele din evaluering til den skadesanmeldelse, som du har indsendt, og vi kan ikke identificere dig, hvis du ikke bruger nogle af vores allerede bekendte personlige data.
Når du har indgået en forsikringskontrakt med os eller efter behandlingen af din skadesanmeldelse, bliver du automatisk bedt om at bedømme vores tjenester. Dette gøres helt frivilligt, og først når du klikker på det sendte link. Dine data (e-mail-adresse og ordre-id eller navn) vil først derefter blive videresendt til den uafhængige tjenesteudbyder eKomi (www.ekomi.de, eKomi Ltd., Zimmerstrasse 11, 10969 Berlin). eKomi modtager derefter kun dine data for at opnå ratings via Schutzklick. Behandlingen af dine data via eKomi sker automatisk. Vi kan tildele evalueringen af den indgåede kontrakt eller af din skadesanmeldelse til eKomi. Opnåelse af ratings fra vores tjenesteudbyder sker på vores instruktioner og i overensstemmelse med en ordrebehandlingsaftale (art. 28 i GDPR).
Disse kontakter er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR i forbindelse med betragtning 47 i GDPR (direkte reklame som en legitim interesse for simplesurance GmbH). Du kan til enhver tid anmode om behandling af dine data til reklameformål via e-mail
dataprotection@simplesurance.de, uden at det koster mere end overførselsomkostningerne i henhold til basistarifferne.
Databeskyttelseserklæringerne på vores tjenesteudbydere findes på:

eKomi https://www.ekomi.de/de/datenschutz/
Trustpilot https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms
Opineo.pl https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html

§ 15 Databeskyttelse for ansøgninger og ansøgningsprocesser

Du kan sende en ansøgning til os via vores online-portal https://www.simplesurance.com/de/karriere For at kunne se vores ledige stillinger der, kan du gå ind på siderne hos vores tjenesteudbyder Greenhouse. Overførslen af dine ansøgningsdata til os er krypteret.

Vi behandler dine data i vores it-systemer som en del af ansøgningsprocessen. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR.

Hvis du sender dine ansøgningsdokumenter til os (f.eks. som en uopfordret ansøgning) og dine personlige data via ukrypteret e-mail eller post, giver du dit samtykke til denne overførselsmetode. Du giver også samtykke til, at vi kommunikerer med dig i ansøgningsprocessen via ukrypteret e-mail, for eksempel for at bekræfte modtagelsen af din ansøgning via ukrypteret e-mail. Det juridiske grundlag for kommunikationskanalen er artikel 6, stk. 1, litra a og f i GDPR.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til ukrypteret e-mailkommunikation via e-mail til dataprotection@simplesurance.de med fremtidig virkning.

Vi indsamler og behandler ansøgernes personlige data med henblik på håndtering af ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til os, for eksempel via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden. Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de fremsendte data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og overføres til personaleadministrationen. Hvis vi ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk seks måneder efter meddelelse om afslagsbeslutningen eller afslutningen af ansøgningsprocessen til denne stilling, forudsat at sletningen ikke strider mod andre legitime interesser fra vores side (f.eks. lovbestemte opbevaringsperioder). Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. En anden legitim interesse i denne forstand er for eksempel en bevisbyrde i sager i henhold til General Equal Treatment Act (AGG). Hvis du har givet dit samtykke til, at dine data bliver gemt i Talent Pool i en længere periode, gemmes dine data i yderligere 2 år.

Den yderligere ansøgningsproces håndteres af vores tjenesteudbyder Greenhouse dvs. at alle kommunikerede data overføres til Greenhouse.

Forvaltning af ansøgningsdata og procedurer foretaget af Greenhouse

Til forvaltning af vores ansøgningsdata og dermed tilknyttede processer benytter vi os af tjenesten Greenhouse (www.greenhouse.io, Greenhouse Software Inc., 455 Broadway, New York NY, 10013 USA).

Personlige data,der stilles til rådighed for os som en del af online-ansøgningsprocessen, lagres og behandles på Greenhouses servere i USA. Opbevaring og behandling sker på grundlag af EU-kontraktlige klausuler, som også garanterer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Om nødvendigt behandler vi dine data for at behandle din ansøgning. Vi videregiver ikke dine ansøgningsdata til andre virksomheder eller tredjeparter til anden brug af dataene undtagen til behandling af din ansøgning.

De berørte personer rettigheder

I overensstemmelse med GDPR og BDSG har du ret til information, rettelse, sletning, begrænsning af behandling og dataoverførsel. Hvis du vil hævde dine rettigheder, kan du kontakte vores personaleafdeling direkte på dataprotection@simplesurance.de.

§ 16 Datasikkerhed

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi den udbredte TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer)-metode sammen med det højeste niveau af kryptering, der understøttes af din browser. Som regel er dette en 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi.

Det lukkede nøgle- eller låsesymbol i den nederste statuslinje i din browser viser, om en enkelt side på vores hjemmeside overføres i krypteret form
Vi bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvis eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i tråd med den teknologiske udvikling.

§ 17 Sletningsfrist

Medmindre der er lovbestemte opbevaringskrav, slettes dine personoplysninger, hvis du har fremsat et krav om sletning, hvis dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev opbevaret, eller hvis opbevaring ikke kan antages af andre juridiske grunde.

§ 18 Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gyldig og ajourført i December 2023.

På grund af den videreudvikling af vores hjemmeside og tilbud eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan når som helst anmode om og udskrive den aktuelle databeskyttelseserklæring via denne hjemmeside.

[Print]

Download databeskyttelseserklæring (PDF-Dokument)*

*Bemærk:
For at dokumentet kan vises skal du bruge Adobe Acrobat Reader. Under følgende link kan du downloade Reader gratis på din computer.
Til Adobes download-side